Werkvergunning + LMRA

In de ééndaagse training Werkvergunningen-TRA leren we om zelf een werkvergunning en een taakrisicoanalyse te maken volgens de procedures van o.a. Deltalinqs. Dit is nodig om bepaalde werkzaamheden die risicovol zijn uit te voeren.

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze training:

  • Wettelijke regels en bepalingen
  • Onderdelen van een werkvergunning
  • Onderdelen van een taakrisicoanalyse (TRA)
  • Inschatten en verminderen van risico’s
  • Maken van een werkvergunning
  • Maken van een TRA

Ter afsluiting van de training Werkvergunningen-TRA maken de deelnemers een taakrisicoanalyse en een werkvergunning, die ze aan de overige deelnemers presenteren.

Waarom een LMRA procedure?

De LMRA helpt om de kans op incidenten te verkleinen. Doordat risico's in kaart worden gebracht, worden aangepakt en beheerst, zodat de veiligheid en gezondheid van de medewerker en zijn of haar omgeving niet in het geding komen. Situaties kunnen veranderen voor aanvang van werkzaamheden en soms kunnen gevaren en risico's op de werkplek alleen vroegtijdig worden gesignaleerd als men er bij stil staat. De LMRA helpt bij dit bewustzijn.

In de LMRA-procedure beschrijft u:

  • de afspraken over het uitvoeren van de LMRA binnen de organisatie (wat is de instructie voor de medewerkers?)
  • hoe en door wie deze methode aan de medewerkers bekend wordt gemaakt (hoe communiceert u wat men moet doen?
  • hoe getoetst wordt dat LMRA’s in de praktijk worden uitgevoerd (denk bijvoorbeeld aan werkplekinspecties).

Onze samenwerkende Partners & Masters

NLVI partners presenteren zich tijdens diverse NLVI activiteiten zoals, de Safety Dinner Pitch, website, beursdeelname en andere publieke bijeenkomsten. NLVI masters zijn actief betrokken bij de NLVI Safety Specials. Partners en Masters genieten van de voordelen van het NLVI netwerk (LinkedIn en Mailservice).

Het NLVI streeft ernaar de kennis van de Arbo professional up-to-date te houden. Wij bieden een platform waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Arboveiligheid worden gepresenteerd en waar in een ongedwongen sfeer arbo professionals met elkaar van gedachten kunnen wisselen

Activiteiten / Cursus agenda

Data van NLVI evenementen, zoals: Safety Diner Pitch, Kenniskring, Arbo Masterclass en andere trainingen en opleidingen. NLVI deelname aan beurzen, conferenties en congressen. Klik voor meer informatie op het logo van de mediapartner.   

NLVI - News Stream
Nederlands Veiligheidsinstituut - osha
Nederlands Veiligheidsinstituut - Heliview
OUTVIE
Nederlands Veiligheidsinstituut - Stocexpo
Nederlands Veiligheidsinstituut - Worksafe
Nederlands Veiligheidsinstituut - safetyhealthwork