Werkplekobservatie

VGM Inspecteren # Observeren

VGM observaties en werkplekinspecties zijn belangrijk voor de veiligheid binnen elke organisatie. Deze dienen periodiek uitgevoerd te worden om de veiligheid binnen de organisatie te handhaven en te verbeteren.
Direct leidinggevenden en/of een externe gecertificeerde veiligheidskundige dienen regelmatig de werkplek te inspecteren en de werkzaamheden van de werknemers, aannemers en onderaannemers te observeren en de resultaten evalueren met de betrokken werknemer(s)

VGM observaties

VGM observaties zijn bedoeld om vast te stellen of de uitvoering van werkzaamheden conform de procedures gaat die opgesteld zijn om het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren. 

Tijdens VGM observaties, welke met twee personen gedaan dient te worden, wordt een karwei / de werkzaamheden enige tijd geobserveerd. Na afloop bespreekt u de resultaten en legt deze vast op een daartoe ontwikkeld formulier om de resultaten te kunnen monitoren.

De bedoeling van VGM observaties is om mensen van hun gedrag bewust te maken door het gesprek met hen aan te gaan. Het moet een dialoog zijn, en geen monoloog, anders voelen de mensen zich betutteld en bereikt u het averechtse. Het is ook belangrijk dat men niet alleen de slechte of onveilige situaties bespreken maar ook de positieve punten te bespreken. Het bespreken van de positieve punten moedigt de werknemer aan om nog veiliger te werken.

Voor de VGM observaties kan men een “checklist VGM observaties” maken om zeker te zijn dat men alle belangrijke punten observeert. Als tijdens de observaties nieuwe situaties of aandachtspunten naar voren komen kan men deze toevoegen aan deze “checklist VGM observaties”. Deze checklist is alleen bedoeld als ondersteuning voor de leidinggevende en niet als richtlijn omdat men altijd verder moet kijken dan de checklist.

Tijdens een VGM observaties observeert men bijvoorbeeld op:

 • naleving veiligheidsregels en -voorschriften,
 • ‘juist’ gebruik PBM,
 • juist en veilig gebruik van gereedschappen / machines,
 • omgang met gevaarlijke stoffen,
 • omgang met milieubelastende stoffen

Voor het uitvoeren van Werkplek Observatie kan gebruik gemaakt worden van de NLVI Werkplek Observatie Kaarten (WOK). Deze zijn onderdeel van de Procedure Werkplekobservatie. Deze procedure bestaat uit:

 • Uitvoering door waarnemers
 • Representatieve statistiek
 • Waardering
 • Frequentie uitvoering
 • Acties
 • Onderzoek
 • Database
 • Beschikbare kaarten
 • Opgeruimde werkplek
 • PBM’s
 • Gereedschap
 • Transport / Hijsen
 • Steigers
 • Vluchtroute / Blusmiddelen
 • Afzettingen
 • Vergunningen
 • Milieu
 • Gedrag
 • Handen

Meer weten over :

-    NLVI checklijst Werkplekobservatie
-    NLVI Werkplekobservatie volgens Safety Management systeem https://4qualis.nl/werkplek-inspecties/
-    NLVI Werkplekobservatie app in ontwikkeling

Onze samenwerkende partners

NLVI partners maken deel uit van onze kenniskring. Tijdens de Safety Dinner Pitch Presenteren zij actief hun producten en diensten. Tevens genieten zij van de voordelen van het NLVI netwerk.

Nederlands Veiligheidsinstituut - ARBO-K veiligheid
Nederlands Veiligheidsinstituut - powerfull presentations
Nederlands Veiligheidsinstituut - Clip exhibition and display
Nederlands Veiligheidsinstituut - Vendrig IJsselstein BV
Nederlands Veiligheidsinstituut - Alex Advocaten
Nederlands Veiligheidsinstituut - Eagle’s Flight
Nederlands Veiligheidsinstituut - Trafieq
Nederlands Veiligheidsinstituut - Optilight BV
Nederlands Veiligheidsinstituut - 4Qualis
Nederlands Veiligheidsinstituut - De Veiligheidskundige
Nederlands Veiligheidsinstituut - OKComply
Nederlands Veiligheidsinstituut - STE
Nederlands Veiligheidsinstituut - Arbo select
Nederlands Veiligheidsinstituut - Nature bliss

Het NLVI streeft ernaar de kennis van de Arbo professional up-to-date te houden. Wij bieden een platform waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Arboveiligheid worden gepresenteerd en waar in een ongedwongen sfeer arbo professionals met elkaar van gedachten kunnen wisselen

Activiteiten agenda

Data van NLVI evenementen, zoals: Safety Diner Pitch, Kenniskring, Arbo Masterclass en andere trainingen en opleidingen. NLVI deelname aan beurzen, conferenties en congressen. Klik voor meer informatie op het logo van de mediapartner.   

NLVI - News Stream
Nederlands Veiligheidsinstituut - osha
Nederlands Veiligheidsinstituut - Heliview
Nederlands Veiligheidsinstituut - IIR
Nederlands Veiligheidsinstituut - Stocexpo
Nederlands Veiligheidsinstituut - Worksafe
Nederlands Veiligheidsinstituut - safetyhealthwork