Werkplekobservatie

VGM Inspecteren # Observeren

VGM observaties en werkplekinspecties (of Safetywalks, OOG ronde e.d.) zijn belangrijk voor de veiligheid binnen elke organisatie en dienen periodiek uitgevoerd te worden om de veiligheid binnen de organisatie te handhaven en te verbeteren.
Direct leidinggevenden en/of een (externe) veiligheidskundige dienen regelmatig op de werkplek de werkzaamheden van de werknemers, aannemers en onderaannemers op veilig werken te inspecteren / observeren en de resultaten, met de betrokken werknemer(s) en management, te analyseren en evalueren.

VGM observaties

VGM observaties zijn bedoeld om vast te stellen of de uitvoering van de werkzaamheden veilig en conform de procedures uitgevoerd wordt.

Tijdens VGM observaties, uitgevoerd door twee personen, worden de werkzaamheden enige tijd geobserveerd. Na afloop worden de resultaten besproken  en vastgelegd op de WPI kaarten of applicatie. Het resultaat wordt verwerkt in een Safety Management Systeem (SMS). Vanuit het SMS worden de resultaten geanalyseerd, geëvalueerd en mogelijke acties bepaald. 

De bedoeling van VGM observaties is om mensen bewust te maken van hun gedrag. In een dialoog (dus geen monoloog) worden de resultaten van de observatie besproken. Van belang is dat zowel slechte of onveilige situaties als positieve punten worden besproken. Het bespreken van de positieve punten moedigt de werknemer aan om nog veiliger te werken en dienen tevens als voorbeeld voor anderen.

De VGM observaties worden uitgevoerd met behulp van WPI kaarten (Werkplek Inspectie) of webapplicatie. Met de WPI kaarten kunnen de 20 meest voorkomend inspecties worden uitgevoerd, met als extra actueel item: CORONA controle.

Als tijdens de observaties nieuwe situaties of aandachtspunten naar voren komen kunnen deze optioneel aan het systeem worden toegevoegd.

Op de WPI worden scenario’s omschreven die op de werkplek mogelijk kunnen worden aangetroffen. De waarnemers vinken het aangetroffen scenario aan waarmee een objectieve meting wordt vastgelegd en een persoonlijke visie wat “veilig of niet veilig” is wordt voorkomen.

Deze methode is, ongeacht kennis en ervaring, geschikt en leerzaam voor alle medewerkers en levert een objectief inzicht over de werkelijke situatie op de werkplek en gedrag van medewerkers.

Een belangrijk aspect van het gebruik van deze WPI methode is dat het niet alleen om monitoring gaat of proces control, maar ook om tijdig en adequaat te kunnen reageren en anticiperen op onverwachte veranderingen (trendwatching);

Beschikbare onderwerpen

 • Afzettingen
 • Blusmiddelen
 • Conflicterend werk
 • Corona besmetting
 • El. Kabels en apparatuur
 • Gedrag
 • Gereedschap
 • Handen
 • Hete- en koude delen
 • Hijsen
 • Hygiëne
 • Lichamelijke belasting
 • Milieu
 • Opgeruimde werkplek
 • PBM’s
 • Steigers
 • Transportmiddelen
 • Vergunningen
 • Verlichting
 • Vluchtroute
 • Werkkleding
 • Optioneel
Onze samenwerkende partners

NLVI partners maken deel uit van onze kenniskring. Tijdens de Safety Dinner Pitch Presenteren zij actief hun producten en diensten. Tevens genieten zij van de voordelen van het NLVI netwerk.

Het NLVI streeft ernaar de kennis van de Arbo professional up-to-date te houden. Wij bieden een platform waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Arboveiligheid worden gepresenteerd en waar in een ongedwongen sfeer arbo professionals met elkaar van gedachten kunnen wisselen

Activiteiten agenda

Data van NLVI evenementen, zoals: Safety Diner Pitch, Kenniskring, Arbo Masterclass en andere trainingen en opleidingen. NLVI deelname aan beurzen, conferenties en congressen. Klik voor meer informatie op het logo van de mediapartner.   

NLVI - News Stream
Nederlands Veiligheidsinstituut - osha
Nederlands Veiligheidsinstituut - Heliview
Nederlands Veiligheidsinstituut - IIR
Nederlands Veiligheidsinstituut - Stocexpo
Nederlands Veiligheidsinstituut - Worksafe
Nederlands Veiligheidsinstituut - safetyhealthwork