Over het Nederlands VeiligheidsInstituut

NLVI Tijdlijn

NLVI historie

In 1893 opent het 'Museum van Voorwerpen ter Voorkoming van Ongelukken en Ziekten in Fabrieken en Werkplaatsen' in Amsterdam haar deuren. Het Veiligheidsmuseum kent een gestaag groeiend publiek. Ook de activiteiten worden gaandeweg uitgebreid. In de jaren twintig komen er opleidingen en bedrijfsadviezen bij. Vanaf 1922 geeft het Veiligheidsmuseum 'veiligheidsplaten' uit. Affiches die lange tijd een goed beeld geven van hoe de betrokken mensen werk en veiligheid in die tijd zien.

Het belang dat veilig werken voor de ontluikende verzorgingsstaat vertegenwoordigt, wordt zichtbaar gemaakt in de financiering van het Veiligheidsmuseum. De Rijks- en later de Sociale Verzekeringsbank dragen de lasten. In 1953 wordt het Veiligheidsmuseum het Veiligheidsinstituut. In de 80-er jaren komt dat proces in een stroomversnelling als uit het Veiligheidsinstituut eerst het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) ontstaat dat later overgaat naar TNO. Van het Veiligheidsinstituut werd daarna niets meer vernomen. Voor vele risicoprofessionals een aderlating die terug gedraaid moet worden.

De reïncarnatie van het Veiligheidsinstituut
In de huidige tijd waar ICT, e-learning en kenniswerving via sociale media de boventoon voeren bij opleidingen zijn vele docenten en trainers, van mening dat er op het gebied van arbeidsveiligheid (inclusief werk in eigen tijd), behoefte is aan meer praktijkgerichte trainingen en opleidingen. Ook de mogelijkheid om ervaring op te doen en veiligheid te beleven op praktische werksituaties wordt als welkome aanvulling gezien op huidige opleidingen. Voeg daarbij het gegeven dat arbeidsveiligheid pas serieus onder de aandacht komt bij aanvang van het arbeidsproces dan zijn de uitgangsstellingen van het ‘nieuwe’ Nederlands Veiligheidsinstituut, relevant en baanbrekend te noemen.

Het NLVI profileert zich als onafhankelijk, maatschappelijk breed gedragen non-profit organisatie die zich inzet voor veilig werken, in de ruimste zin, tijdens werk- en in privésituaties. Het NLVI, richt zich op veiligheidseducatie in het gezin (opvoeding) en vanaf de eerste kleuterschool, doorlopend via basis, voortgezet- en hoger onderwijs naar de werkplek. Deze aanpak zal een positieve bijdrage leveren aan het bewustzijn en gedrag (tegenwoordig een veel besproken onderwerp) ten aanzien van arbeidsveiligheid waardoor meer begrip en verantwoording in het arbeidsproces zal ontstaan. Het aantal incidenten zal naar mening van het NLVI hiermee aanmerkelijk verminderen.

De initiatiefnemers van de Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut (NLVI) hebben bij aanvang samen met een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen en gerelateerde organisaties de doelstellingen, vormgeving en plaats in de samenleving van het NLVI vastgelegd. Een aantal van hen herinneren zich het VI te Amsterdam nog als een leerzame instelling voor jong en oud terwijl anderen positieve ervaringen hebben bij het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen. Het NLVI heeft als uitgangsstelling: VEILIGHEID, JE KAN ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN!

Het initiatief

De oorsprong van het idee voor het starten en exploiteren van een praktijk gericht beleving- annex trainingscentrum ligt niet bij de confrontatie van het verdwenen Veiligheidsinstituut maar bij een aantal praktisch ingestelde en bezorgde Arboprofessionals. Initiatiefnemer Gilles van Zweeden en collegae zijn van mening dat het aantal incidenten aanmerkelijk teruggedrongen kan worden door praktische veiligheids- opleiding-, training- en beleving toe te voegen aan de huidige, voornamelijk theoretische (o.a. E-learning) opleidingen.

De doelstellingen het Nederlands Veiligheidsinstituut worden vandaag de dag breed gedragen door vele deskundigen en organisaties. Zeer zeker met het oog op het nog steeds groot aantal ongevallen met letsel in onze samenleving. De huidige industriële trainingscentra in de petrochemische industrie maar zeer zeker het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen zijn een belangrijke inspiratiebron voor het NLVI.;

Doelstelling

Algemeen doel: Voorkomen en beperken van ongevallen en incidenten met en zonder schade, waar en wanneer dan ook.

Specifiek doel: Het realiseren van een Veiligheidsbelevingsruimte- en on-tour expositie, met een ruim aanbod van realistische leer- en trainingsmogelijkheden voor iedereen.

NLVI Doelstellingen: Het voorkomen en beperken van ongevallen en incidenten met en zonder schade, waar en wanneer ook.

Het inrichten en exploiteren van een spectaculair Veiligheidsbelevingscentrum met een ruim aanbod van realistische leer- en trainingsmogelijkheden voor iedereen.

Bijsluiter

Een aantal van onze diensten zijn nog in ontwikkeling, dus blijf onze nieuwsrubriek en blog volgen Om de neutrale status van het NLVI te benadrukken zullen, met uitzondering van eigen unieke producten, geen trainingen en opleidingen worden verzorgd.

Onze samenwerkende Partners & Masters

NLVI partners presenteren zich tijdens diverse NLVI activiteiten zoals, de Safety Dinner Pitch, website, beursdeelname en andere publieke bijeenkomsten. NLVI masters zijn actief betrokken bij de NLVI Safety Specials. Partners en Masters genieten van de voordelen van het NLVI netwerk (LinkedIn en Mailservice).

Het NLVI streeft ernaar de kennis van de Arbo professional up-to-date te houden. Wij bieden een platform waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Arboveiligheid worden gepresenteerd en waar in een ongedwongen sfeer arbo professionals met elkaar van gedachten kunnen wisselen

Activiteiten / Cursus agenda

Data van NLVI evenementen, zoals: Safety Diner Pitch, Kenniskring, Arbo Masterclass en andere trainingen en opleidingen. NLVI deelname aan beurzen, conferenties en congressen. Klik voor meer informatie op het logo van de mediapartner.   

NLVI - News Stream
Nederlands Veiligheidsinstituut - osha
Nederlands Veiligheidsinstituut - Heliview
Nederlands Veiligheidsinstituut - IIR
Nederlands Veiligheidsinstituut - Stocexpo
Nederlands Veiligheidsinstituut - Worksafe
Nederlands Veiligheidsinstituut - safetyhealthwork