Keuren en inspecteren bedrijfsmiddelen

Deze Special heeft als doel om meer kennis bij te brengen op het gebied van keuring van arbeidsmiddelen. Na deze special kun je beoordelen of de keurmeester bevoegd is en zijn/haar keuring deskundig volgens het gestelde in het Arbobesluite heeft uitgevoerd. De nadruk ligt op praktijksituatie, Risico inventarisatie & evaluatie, wetgeving en keuringsregistraties. 

Tijdens deze Special Keuring en inspectie van arbeidsmiddelen, komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • wet- en regelgeving > RI&E
 • keuren vs. inspectie
 • te keuren arbeidsmiddelen
 • keuringsklassen
 • eisen aan de keurmeester
 • risico’s voor de keurmeester
 • elektrische arbeidsmiddelen (NEN 3140)
 • persoonlijke valbeveiliging
 • onrechtmatige goedkeur
 • reparaties en ongewenste gebeurtenissen
 • registraties van keuringen
 • praktijkcasussen

       Let op: Deze special is geen keurmeester opleiding.

 

         Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aanvang: Donderdag 1 september 2022 om 10:00

Einde: Donderdag 1 september 2022 om 17:00

Atex

       Atex

Invulling: ATEX-Ex: Jean Paul Minczeles - productspecialist

Aantal dagdelen: 2

Atex (Ex000) certificaat, basistraining bedoeld voor iedereen die de basisprincipes wil leren van het werken in explosie gevaarlijke omgevingen,

 • Het onderwerp explosieveiligheid binnen het kader van de ATEX richtlijnen te begrijpen;
 • Een explosieveiligheidsdocument te kunnen beoordelen, up-to-date te kunnen houden en te kunnen aftekenen;
 • De Wet- en regelgeving inzake explosieveiligheid te begrijpen;
 • De voorgestelde maatregelen op een verantwoorde wijze te kunnen implementeren en onderhouden.
 • Onderwerpen: Achtergronden van ATEX, wat is ATEX?, Ontploffingsgevaar, Wetgeving, Uitzonderingen, Verschillen ATEX 114 en ATEX 153, Risico’s, Organisatie & explosieveiligheid document, Coördinatieverplichting, Explosieve stofmengsels & LEL-waarde en UEL- waarde, Temperaturen, Geleidbaarheid van stof, Ontstekingsbronnen, Zonering, indeling & soorten zones, EPL (Equipment Protection Level), Schoonmaken en stofzone, Elektrische materieel en BTO (beschermingswijzen tegen ontsteking), Voorschriften fabrikant, Aanduiding op elektrisch materiaal

 

Deze special duurt 2 dagdelen. 

Inschrijven via de website betekend dat u akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden van NLVI. Na inschrijven ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aanvang: Donderdag 1 september 2022 om 11:00

Einde: Donderdag 1 september 2022 om 17:00

De RI&E en risicomanagement

Het opstellen van een RI&E kan door de complexe regelgeving behoorlijk ingewikkeld zijn. Daarbij moet een RI&E altijd actueel zijn. In het eerste dagdeel gaat deze SAFETY SPECIAL dieper in op de volgende onderwerpen:

 • Is een risico inventarisatie hetzelfde als risicomanagement?
 • Het doel van een risico inventarisatie
 • Het proces Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • Communicatie
 • Documentatie
 • Monitoren en continue verbeteren

In het tweede dagdeel zal aan de hand van een innovatieve ICT tool vanuit een praktijkcase een RI&E worden opgesteld waarbij bovenstaande onderwerpen zullen worden belicht.

 

Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aanvang: Donderdag 1 september 2022 om 11:00

Einde: Donderdag 1 september 2022 om 17:00

STEIGERS, beoordelen op veiligheid

Kom jij vanwege je eigen werkzaamheden regelmatig in aanraking met steigers in jouw directe of indirecte werkomgeving? Dan is deze VSB-I training uiterst geschikt om je de benodigde basiskennis bij te brengen. Je leert een steiger te beoordelen op veiligheid en of deze geschikt is voor de werkzaamheden die op de steiger plaatsvinden.

Je leert ook:

 • Veel gebruikte Steigerbouw begrippen te (be)noemen en te verklaren;
 • Steigerbouwmaterialen te benoemen en hun functie en toepassing te verklaren;
 • Hoofdregels voor steigergebruikers;
 • Eenvoudige en complexe steigers visueel te beoordelen op alle veiligheidsaspecten;
 • Wettelijke voorschriften;
 • Vergunningenstelsels voor het plaatsen en gebruiken van steigers;
 • Onveilige werksituaties of afwijkingen te herkennen en daarover te rapporteren;
 • Na succesvolle afsluiting van het examen ontvang je een vakbekwaamheidscertificaat conform ISO 17024, geldig voor 5 jaar en ben je Gecertificeerd conform Richtlijn Steigers.

Naast de Hobeon/SKO punten kun je deze special ook afsluiten met een examen vakbekwaamheid conform ISO 17024. Ben je hierin succesvol dan ben je gedurende 5 jaar Gecertificeerd conform Richtlijn Steigers.

 

Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

 

 

Aanvang: Donderdag 1 september 2022 om 11:00

Einde: Donderdag 1 september 2022 om 17:00

Adviseren en beïnvloeden van gedrag

Veel (Arbo-) adviseurs lopen gefrustreerd door organisaties, omdat ze maar niet in positie komen om gehoord te worden. Zowel de adviseur als organisaties waarin ze functioneren is hier debet aan.  Een adviseur is meestal een specialist. Zo niet de Arbo adviseur, die is generalist. Een belangrijke vaardigheid om beter en geloofwaardiger als (Arbo) adviseur te functioneren is specialiseren.

De meeste trainingen over dit onderwerp nemen vaak meerdere dagen in beslag.  Onze Special is met o.a. een trainingsacteur (om te sparren) een zinnenprikkelende ervaring en een integrerende opstap om je verder te ontwikkelen als Arbo adviseur/specialist. Om je nog verder te verdiepen ontvang je het boek ADVIESKUNST van Machiel Willemsen,    

Tijdens deze Special ontdek je o.a.:

 • Hoe je oplossingsgericht kan werken
 • Hoe je verandering in gang kan zetten
 • Hoe je zou kunnen coachen
 • Weerstand ombuigen en grenzen aangeven : Brian Smits

Datum: ?? september

Locatie: De Boekenberg, Markt 40, Spijkenisse

Deze special duurt 2 dagdelen. 

Inschrijven via de website betekend dat u akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden van NLVI. Na inschrijven ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aanvang: Maandag 5 september 2022 om 10:00

Einde: Maandag 5 september 2022 om 17:00

Werkvergunning, Taak Risico analyse, Laatste Minuut Risico Analyse, Gevaren & Risico's

DOEL VAN EEN WERKVERGUNNING. Een werkvergunning legt de afspraken en de voorwaarden voor werkuitvoering vast. Hierdoor worden misverstanden bij de uitvoering van het werk voorkomen. Het werkvergunningenproces is in feite een structuur om goede communicatie; afstemming en begrip zeker te stellen.

Met de werkvergunning worden de communicatiemomenten schriftelijk geautoriseerd en afspraken vastgelegd. Hiermee wordt bereikt dat:

 • werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden
 • er geen schade aan mens, milieu of de installatie ontstaat
 • de werkzaamheden en omstandigheden waarin deze worden uitgevoerd goed zijn gedefinieerd
 • risico’s van de installatie, omgeving en de werkzaamheden zelf zijn geïdentificeerd.
 • beheersmaatregelen zijn gedefinieerd en vastgelegd
 • voor iedereen duidelijk is wat de activiteit inhoudt en de beheersmaatregelen zijn besproken met iedereen die onder de werkingssfeer van de werkvergunning werkt.
 • De TRA kan een onderdeel uitmaken van de werkvergunning applicatie. Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en incidenten te voorkomen. Een TRA kan vooraf of achteraf worden bepaald en gekoppeld worden aan een werkvergunning. Men kan een eigen database van TRA's opbouwen om deze bij wederkerende werkzaamheden te gebruiken.
 • Herkennen van gevaren & risico's

           Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.  

Aanvang: Vrijdag 9 september 2022 om 11:00

Einde: Vrijdag 9 september 2022 om 17:00

De essentie van ADEMBESCHERMING

Hoe beschermen we het ademhalingssysteem en hoe werkt het!

Het kiezen van de juiste adembescherming is geen sinecure.

 • Met welke omstandigheden moet je rekening houden.
 • Welke middelen zijn verkrijgbaar en hoe moet ik ze beoordelen.

De productnormen zeggen niets over waar het product gebruikt kan worden, het zegt enkel wat over de minimale kwaliteit van dat product.

Een normhandleiding voor Selectie, gebruik en onderhoud is veel bruikbaarder om het juiste middel te kunnen selecteren. Deze handleiding wordt vernieuwd en geeft veel meer handvatten om goed te kunnen kiezen. Beide handleidingen worden behandeld om goed inzicht in deze materie te krijgen.

Hoe kun je omgaan met de verschillende protectiefactoren en filter capaciteiten. Hoe bepaal ik de stand tijd van een filter. Etc.

In dit dagdeel behandelen we de belangrijke aspecten omtrent adembescherming.

Veel is theoretisch maar er wordt zeker tijd beschikbaar gemaakt voor vragen of ervaringen uit de praktijk in deze special.

Deze special duurt 1 dagdeel. 

 

Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aanvang: Maandag 12 september 2022 om 10:00

Einde: Maandag 19 september 2022 om 17:00

PBM's Nu en Straks

PBM staat voor Persoonlijk beschermingsmiddel . In deze sessie wil ik jullie meenemen in de aanschaf het gebruik en onderhoud van PBM’s. De aanschaf van een PBM hangt van veel factoren af.  Zo is belangrijk de gebruiker te kunnen en de omgevingsfactoren. Ook de combinatie van PBM’S geeft vaak veel vragen.

Tevens is het gebruik van de PBM essentieel voor zijn beschermende factor. Een verkeerd gebruik kan zelfs risico verhogend werken.  Dit geld ook voor het onderhoud. Wat is nu de tijd dat een PBM nog een optimale bescherming bied. Op al deze vragen proberen wij tijdens deze sessie een antwoord te geven. De PBMwijzer  geeft hierbij een helpende hand https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/pbmwijzer

 

Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aanvang: Maandag 12 september 2022 om 12:00

Einde: Maandag 12 september 2022 om 17:00

Besloten ruimten / gasmeten

Deze training geeft een theoretisch inleiding over gasdetectie, besloten ruimten en dergelijke. Daarnaast wordt de praktische kant toegevoegd, waar een besloten ruimte wordt gesimuleerd, waardoor je het gevoel van een gasanalist krijgt. Kortom aan het eind van de deze dag bent u een gasdetectie deskundige met praktijk ervaring.

• We behandelen diverse toestellen.
• De opleiding wordt gegeven aan de hand van theoretische stof en ‘hands-on toestellen’.
• Praktijk oefeningen met behulp van professionele proefopstellingen.
• U ontvangt een deelnamecertificaat als u de opleiding doorlopen heeft.*

Deze special duurt 2 dagdelen. 

 

 

Locatie: De Boekenberg, Markt 40, Spijkenisse

Inschrijven via de website betekend dat u akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden van NLVI. Na inschrijven ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

 

Aanvang: Dinsdag 13 september 2022 om 10:00

Einde: Dinsdag 13 september 2022 om 17:00

ICT Safety Event

Hoe digitale technieken veiligheidsmanagement veranderen en wat veiligheidskundigen kunnen doen om op de toekomst voorbereid te zijn.

Programma:

 • 13.00 uur: Inloop
 • 13.30 uur: Gilles van Zweeden, Inleiding: NLVI >> al jaren ICT promotor voor Veiligheid
 • 13.45 uur: Coen van Gulijk, TNO Healthy Living Senior Scientist > Geef handen en voeten aan de digitale (veiligheids) toekomst.   
 • ca. 14.30 Pauze
 • 14.45 uur Henk Zeegelaar > Senior Businessanalist 4QUALIS: Risico management door slim gebruik van data.
 • 15.15 uur: Sjaak de Haan > Safety Dashboard: Safety management met geïntegreerde ICT tools.
 • 15.45 uur: Informele contacten met deelnemers en partners
 • 16.15 uur: Einde

De ICT presentaties zijn informatief. Na de presentaties is er ruimte voor commerciële contacten tussen partners en bezoekers.  

Aanvang: Vrijdag 16 september 2022 om 13:00

Einde: Vrijdag 16 september 2022 om 17:00

Beter presenteren van veiligheidsonderwerpen

Veel (Arbo-) adviseurs zijn gedreven met hun vak bezig. Toch lukt het hun niet altijd om tijdens een presentatie juist datgene over te brengen wat gewenst is. Informatie komt niet over of wordt snel weer vergeten.

De standaardmanier van het laten zien van veiligheidsonderwerpen in een PowerPoint, levert weinig resultaten op, terwijl er zoveel meer mogelijk is. Is dit herkenbaar?

We starten met de presentatie PowerPoint Intelligentie, waarbij je zelf kunt ervaren wat werkt en juist niet werkt als je een presentatie bijwoont. Daarna kies je de elementen uit waarmee jij in jouw presentatie het verschil kunt maken. Onder begeleiding van de trainer en in samenwerking met jouw mededeelnemers ga jij jouw eigen presentatie verbeteren.

Tijdens deze Special ontdek je:

 • Hoe je jouw toehoorders kunt activeren
 • Op welke manier je jouw boodschap eenduidig kunt overbrengen
 • Hoe je op de juiste manier mensen emotioneel kunt raken
 • Op welke wijze je informatie kunt laten onthouden
 • Hoe je een presentatieprogramma zoals PowerPoint optimaal kunt inzetten*

*Ook als je geen presentatieprogramma gebruikt, kan je je tijdens deze training aan de slag gaan met jouw eigen presentatie.

Voorbereiding: Kies een van jouw presentaties over een veiligheidsonderwerp uit en neem die mee naar deze Special. Heb je een PowerPoint of Prezi etc., neem dan ook je eigen laptop mee.

Uw trainer:  Deze Special wordt gegeven door Frowa Schuitemaker van Powerful Presentations. Ze heeft jarenlang de Arbo-Masterclass Beïnvloeden gegeven voor het NLVI. Ze heeft ze zich gespecialiseerd in het geven van krachtige presentaties. Ze heeft hier, samen met haar dochter Charlotte, het praktische boek PowerPoint Intelligentie over geschreven.

Deze special duurt 2 dagdelen. 

 

Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aanvang: Maandag 19 september 2022 om 10:00

Einde: Maandag 19 september 2022 om 17:00

Gedrag, Alcohol, drugs en medicijnen / AVG

(H)Erkennen van gevaren op de werkvloer als het gaat om gebruik/misbruik van alcohol, drugs en medicijnen. Tijdens deze interactieve dag (informatiequiz, alcohol- drugsbril) krijgt u niet alleen relevante informatie over middelen maar leert u ook signalen herkennen van iemand die onder invloed is en krijgt u handvatten voor een gesprek hierover met betrokkenen. Ook wordt er ingegaan op het handhaven van regels (o.a. AVG) met als streven een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen.

 

Inschrijven via de website = akkoord met leveringsvoorwaarden. Daarna ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Aanvang: Donderdag 22 september 2022 om 09:00

Einde: Donderdag 22 september 2022 om 15:00

Inschrijven

Onze samenwerkende Partners & Masters

NLVI partners presenteren zich tijdens diverse NLVI activiteiten zoals, de Safety Dinner Pitch, website, beursdeelname en andere publieke bijeenkomsten. NLVI masters zijn actief betrokken bij de NLVI Safety Specials. Partners en Masters genieten van de voordelen van het NLVI netwerk (LinkedIn en Mailservice).

Het NLVI streeft ernaar de kennis van de Arbo professional up-to-date te houden. Wij bieden een platform waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Arboveiligheid worden gepresenteerd en waar in een ongedwongen sfeer arbo professionals met elkaar van gedachten kunnen wisselen

Activiteiten / Cursus agenda

Data van NLVI evenementen, zoals: Safety Diner Pitch, Kenniskring, Arbo Masterclass en andere trainingen en opleidingen. NLVI deelname aan beurzen, conferenties en congressen. Klik voor meer informatie op het logo van de mediapartner.   

NLVI - News Stream
Nederlands Veiligheidsinstituut - osha
Nederlands Veiligheidsinstituut - Heliview
Nederlands Veiligheidsinstituut - IIR
Nederlands Veiligheidsinstituut - Stocexpo
Nederlands Veiligheidsinstituut - Worksafe
Nederlands Veiligheidsinstituut - safetyhealthwork