Safe & Health @ Work

Safety beurs

Aanvang: Woensdag 30 september 2020 om 09:00

Einde: Donderdag 1 oktober 2020 om 17:00

ARBO Masterclass

ARBO Masterclass* 

‘Hoe bereik JIJ meer als Veiligheidskundig adviseur?’

 

Organisator

Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut (NLVI)

HOBEON/SKO waardering: 5 punten

 

Je heb kennis en ervaring als Veiligheidskundige (KAM manager of Arbeidshygiënist), maar soms niet voldoende om een verschil te maken. Je ondervind weerstand of je interventies hebben geen duurzaam effect of je krijgt geen grip op de organisatie. Wat moet je anders doen?

 

In deze Arbo Masterclass ontdek je:

·         Hoe je oplossingsgericht kunt werken

·         Hoe je verandering in gang zet

·         Hoe je kunt coachen

·         Hoe je een werkbaar systeem ontwikkeld

·         Hoe ja als adviseur tijdig gevraagd en gevolgd wordt

·         Hoe ‘ja maar’ ombuigt naar ‘ik doe mee’

·         Hoe je boodschap meer effect geeft

 

Doelgroep

Alle ARBO adviseurs en andere betrokkenen bij organisatieontwikkeling of welzijn op het werk,

·         met praktijkervaring

·         die van elkaar willen leren

·         bereid om succesverhalen en teleurstellingen te delen

 

Voor de deelnemers betekend de opleiding meestal een persoonlijke groei op de zeven kernvaardigheden. Voor bedrijven of organisaties waar ze werken merken we vooral een ander inzicht dat leidt tot meer efficiëntie en  meer impact.

 

Wat kan je na deze opleiding?

We bouwen je bestaande kennis en vaardigheden verder uit met;

·         Oefeningen in een veilige context

·         De casussen en ervaringen die je zelf inbrengt

·         Tijd tussen de trainingsdagen om te oefenen in de werksfeer

·         Gerichte feedback vanuit de 360° zodat je beter weet waar jij sterk in bent en waar je kunt groeien

·         De nodige achterliggende theorie

·         Betere positionering in de organisatie

 

De Arbo Masterclass is een training, dat wil zeggen dat we vooral aan de slag gaan met de voorbeelden die de deelnemers inbrengen (uitgewerkte casussen of voorbeelden). De diepgang per onderdeel is afhankelijk van de leerdoelstellingen van de deelnemers, waarmee flexibel wordt omgegaan.

 

Wat houdt de opleiding in?

Tijdens de training komen de volgende 7 vaardigheden voor de Arbo adviseur aan bod, weergegeven in de tabel als: Beginner – Gevorderde – Master.

 

·         Coachen

·         Oplossingsgericht werken

·         Effectieve opzetten

·         Infiltreren en beïnvloeden

·         Levendig communiceren

·         Weerstand wegwerken

·         Grenzen aangeven

 

Opbouw van de training

De inhoud van de training wordt verdeeld over 2 x twee aaneensluitende trainingsdagen. Tussen de eerste en laatste aansluitende trainingsdagen zit een ‘try-out’ periode van ca. 4 weken. In deze periode kun je het geleerde uittesten en nieuwe ervaringen opdoen. Op die manier willen we je werkelijk ondersteunen bij je groei in bekwaam handelen ofwel de beheersing van de ‘master’ status. Tijdens de ‘try-out’ periode wordt je tevens uitgedaagd voor het uitwerken van een presentatieopdracht.

 

Vooraf

Om inzicht te krijgen van de deelnemers van de VK Masterclass wordt vóór de start, met behulp van een 360° feedback-tool, je huidige vaardigheden gepeild. De resultaten hiervan zijn mede bepalend voor de inhoud van de training en waar tijdens de training meer of minder aandacht aan zal worden besteed. Op die manier creëren we een training waarin je persoonlijke identiteit centraal staat om samen met het collectief tot een beter persoonlijk resultaat zal leiden. Effectief, praktisch en uiterst leerzaam. Belangrijk is om onbevangen en open aan de training deel te nemen.        

Masterclass*  WIKIPEDIA:  Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan leerlingen in een bepaald vakgebied. Het verschil tussen een masterclass en een gewone les is dat bij een masterclass de docent een student per keer voor zich vraagt en bepaalde opdrachten laat uitvoeren of het eerder gemaakt thuiswerk bespreekt. De overige studenten (en soms ook andere toeschouwers) kijken dan toe.

Aanvang: Woensdag 7 oktober 2020 om 09:00

Einde: Donderdag 8 oktober 2020 om 18:00

BRZO Congres

De Inspectie SZW gaat dit jaar alle BRZO bedrijven controleren op 5 thema’s waaronder het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones (ATEX-zones). Daarnaast gaat in 2021 de nieuwe omgevingswet van kracht welke impact heeft op uw VBS. Hoe geeft u hier in de praktijk invulling aan? Op dit jaarlijkse actuele platform delen we ervaringen uit de gehele BRZO sector rondom onder andere ATEX, Passieve brandbescherming en PGS 15. Ook staat de samenwerking en transparantie tussen overheid en bedrijven bij ons congres 27 mei centraal. Dit congres brengt alle partijen in de keten samen: overheden, inspectiediensten, BRZO-bedrijven onderzoeks- en ingenieursbureaus en andere belanghebbenden.

Schrijf in via de link op onze website.

Extra: deelname levert u 1 SKO punt op.

Aanvang: Donderdag 29 oktober 2020 om 08:00

Einde: Donderdag 29 oktober 2020 om 21:00

Worksafe & Maintenance

Veiligheidsbeurs in combinatie met Maintenancebeurs

De laatste trends en ontwikkelingen voor de optimalisatie van uw veiligheidsbeleid en het creëren van bewustwording rondom veilig en gezond werkgedragU vindt hier o.a. explosiebeveiliging, rampenpreventie en -bestrijding, training & consultancy en persoonlijke beschermingsmiddelen

Aanvang: Dinsdag 1 december 2020 om 08:00

Einde: Donderdag 3 december 2020 om 17:00

Inschrijven
Onze samenwerkende partners

NLVI partners maken deel uit van onze kenniskring. Tijdens de Safety Dinner Pitch Presenteren zij actief hun producten en diensten. Tevens genieten zij van de voordelen van het NLVI netwerk.

Het NLVI streeft ernaar de kennis van de Arbo professional up-to-date te houden. Wij bieden een platform waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Arboveiligheid worden gepresenteerd en waar in een ongedwongen sfeer arbo professionals met elkaar van gedachten kunnen wisselen

Activiteiten agenda

Data van NLVI evenementen, zoals: Safety Diner Pitch, Kenniskring, Arbo Masterclass en andere trainingen en opleidingen. NLVI deelname aan beurzen, conferenties en congressen. Klik voor meer informatie op het logo van de mediapartner.   

NLVI - News Stream
Nederlands Veiligheidsinstituut - osha
Nederlands Veiligheidsinstituut - Heliview
Nederlands Veiligheidsinstituut - IIR
Nederlands Veiligheidsinstituut - Stocexpo
Nederlands Veiligheidsinstituut - Worksafe
Nederlands Veiligheidsinstituut - safetyhealthwork